Thông báo – Tuyển dụng tháng 6 – 2023

Thông báo – Tuyển dụng tháng 6 – 2023

THÔNG BÁO – TUYỂN DỤNG THAI HUNG CORP được thành lập từ năm 2006 là đơn vị gia công xuất khẩu, năm 2018 công ty được tái cơ cấu với mục tiêu trở thành tổ hợp công nghiệp về lĩnh vực xe điện, chúng tôi đã xây dựng nhà máy Cơ điện Thái Hưng từ năm 2020 với năng lực sản xuất trên 5000 xe điện/năm. Với …

Tuyển công nhân sửa chữa, bảo dưỡng (Đi làm ngay Đợt 1 T2/2023 và Đợt 2 T3/2023)

Tuyển công nhân sửa chữa, bảo dưỡng (Đi làm ngay Đợt 1 T2/2023 và Đợt 2 T3/2023)

Công ty Cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh được thành lập từ năm 2006, đến nay công ty đã đầu tư nhà máy cơ điện Thái Hưng tại Thị Trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà máy được đầu tư xây dựng bài bản, công nghệ hiện đại của Cộng hòa Liên Bang Đức chuyên sản xuất lắp ráp các sản phẩm ô tô điện …

Tuyển dụng quản đốc xưởng (Phỏng vấn đi làm ngay Đợt 1 T2/2023 và Đợt 2 T3/2023)

Tuyển dụng quản đốc xưởng (Phỏng vấn đi làm ngay Đợt 1 T2/2023 và Đợt 2 T3/2023)

Công ty Cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh được thành lập từ năm 2006, đến nay công ty đã đầu tư nhà máy cơ điện Thái Hưng tại Thị Trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà máy được đầu tư xây dựng bài bản, công nghệ hiện đại của Cộng hòa Liên Bang Đức chuyên sản xuất lắp ráp các sản phẩm ô tô điện …