Tuyển dụng trưởng bộ phận bán hàng

Tuyển dụng trưởng bộ phận bán hàng

Công ty cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh (Thai Hung Corp) được thành lập từ năm 2006 là một đơn vị gia công xuất khẩu, trong những năm đầu xây dựng công ty đã đạt được nhiều thành công trong việc xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, Hà Lan. Đến năm 2018, công ty đã được tái cơ cấu với mục tiêu trở thành …