[ux_image id=”17825″ image_size=”original”]

[section label=”DPH” padding=”40px”]

[gap]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

DOPPELHERZ – CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO CẢ GIA ĐÌNH

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px”]

[row v_align=”middle” padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[tabgroup style=”tabs” nav_size=”large” event=”hover”]

[tab title=”Doppelherz toàn cầu”]

[ux_text font_size=”1.1″ font_size__sm=”1.2″]

  • Danh tiếng lâu đời: Được thành lập từ năm 1897, với lịch sử 120 năm phát triển.
  • Thương hiệu uy tín: Chiếm thị phần số 1 tại Đức về vitamin và khoáng chất trong nhiều năm liên tục.
  • Hệ thống phân phối rộng lớn: Phân phối chính thức tại hơn 70 quốc gia, Có mặt tại hơn 93% nhà thuốc trên toàn Châu Âu
  • Sản phẩm đa dạng: Hơn 800 dòng sản phẩm khác nhau

[/ux_text]

[/tab]
[tab title=”Doppelherz: Những con số nổi bật”]

[ux_text font_size=”1.3″ font_size__sm=”1.2″]

  • 5.360 nhà thuốc hợp tác và phân phối
  • 1.240 cửa hàng và chuỗi hệ thống bán lẻ
  • 580 bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ
  • Phân phối hơn 30 dòng sản phẩm khác nhau

[/ux_text]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px” align=”center”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”20035″ image_size=”original”]

[ux_image id=”17563″ image_size=”original” depth=”3″ depth_hover=”2″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”20034″ image_size=”original”]

[ux_image id=”20033″ image_size=”original”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -27px 0px” align=”center”]

[button text=”ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ NGAY” style=”gloss” size=”large” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”#dang-ky”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”danh tiếng” bg_color=”rgb(240, 240, 240)” padding=”50px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 20px 0px” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

DANH TIẾNG LÂU ĐỜI

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17562″ image_size=”original” depth=”3″ depth_hover=”3″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

THƯƠNG HIỆU HƠN 100 NĂM TẠI ĐỨC

Được thành lập từ năm 1897, qua hơn 120 năm phát triển, Doppelherz đã trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Đức.

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”17670″ image_width=”70″]

[ux_text font_size=”1″]

98% người Đức biết đến

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”17668″ image_width=”70″]

[ux_text font_size=”1″]

Được phân phối trên 70 quốc gia

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”17669″ image_width=”70″]

[ux_text font_size=”1″]

Có 800 sản phẩm khác nhau

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”những con số” bg_color=”rgb(240, 240, 240)” padding=”50px”]

[row style=”collapse” padding=”0px 0px 20px 0px”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”17557″ img_width=”80″ pos=”center”]

[ux_text font_size=”2″ text_color=”#ac1c1c”]

5360

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.6″ text_align=”center”]

Nhà thuốc hợp tác và phân phối
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”17556″ img_width=”80″ pos=”center”]

[ux_text font_size=”2″ text_color=”#ac1c1c”]

1240

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.6″]

Cửa hàng, chuỗi hệ thống bán lẻ
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”17554″ img_width=”80″ pos=”center”]

[ux_text font_size=”2″ text_color=”#ac1c1c”]

500

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.6″]

Phòng khám
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”17555″ img_width=”80″ pos=”center”]

[ux_text font_size=”2″ text_color=”#ac1c1c”]

80

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.6″]

Bệnh viện
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”10px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -20px 0px” align=”center”]

[button text=”ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ NGAY” style=”gloss” size=”large” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”#dang-ky”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Danh mục sản phẩm” padding=”42px”]

[gap]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 20px 0px” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[gap height=”20px”]

[ux_text font_size=”1.2″]

Với hơn 800 dòng sản phẩm, 3000 SKU khác nhau, Doppelherz là thương hiệu 100 năm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17553″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17552″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17551″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17550″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17549″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17548″ image_size=”original” depth=”2″ depth_hover=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Hỗ trợ MKT” bg=”17583″ padding=”60px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 20px 0px” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

NÂNG TẦM UY TÍN – CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖ TRỢ

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px”]

[row v_align=”bottom”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”17547″ text_padding=”0px 0px 0px 0px”]

Activation tại điểm bán

[/ux_image_box]
[gap height=”10px”]

[ux_image_box img=”17546″ image_width=”96″ text_padding=”20px 0px 0px 0px”]

Đào tạo tại điểm bán

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”17545″ text_padding=”10px 0px 0px 0px”]

Trưng bày tại điểm bán

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17544″]

[ux_image_box img=”17543″ text_padding=”10px 0px 0px 0px”]

Quảng cáo truyền hình và trực tuyến

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -27px 0px” align=”center”]

[button text=”ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ NGAY” style=”gloss” size=”large” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”#dang-ky”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”quyền lợi” bg_color=”rgb(248, 248, 248)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”17827″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”quyền lợi” bg_color=”rgb(172, 28, 28)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”17828″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”điều kiện hợp tác” bg=”17583″ padding=”50px”]

[gap height=”25px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”19px”]

[row col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”25px 25px 0px 25px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”12″ depth=”3″ depth_hover=”2″]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17539″ image_size=”original” height=”85%” depth=”3″ depth_hover=”2″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”Kênh nhà thuốc” radius=”99″]

[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng là chủ nhà thuốc/quầy thuốc tư vấn độc lập

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-11px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Có giấy phép đăng ký kinh doanh

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-10px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Có địa chỉ bán hàng cụ thể

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”25px 25px 0px 25px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”12″ depth=”3″ depth_hover=”2″]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17538″ image_size=”original” height=”85%” depth=”3″ depth_hover=”2″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”Kênh bệnh viện” radius=”99″]

[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng là chủ phòng khám hoặc đại diện nhà thuốc bệnh viện

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-10px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Có bằng cấp chứng chỉ đi kèm

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-10px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Có địa chỉ bán hàng cụ thể

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”25px 25px 0px 25px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”12″ depth=”3″ depth_hover=”2″]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17537″ image_size=”original” height=”85%” depth=”3″ depth_hover=”2″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”Kênh chuỗi” radius=”99″]

[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng có chuỗi từ 20 cửa hàng phân phối trở lên

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-10px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Có giấy phép đăng ký kinh doanh

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”25px 25px 0px 25px” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”12″ depth=”3″ depth_hover=”2″]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17536″ image_size=”original” height=”85%” depth=”3″ depth_hover=”2″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”đại lý cá nhân” radius=”99″]

[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”0px 0px -10px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng là chủ website, fanpage, zalo bán hàng

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-10px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng là chủ cửa hàng mẹ và bé

[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”3938″ img_width=”24″ pos=”left” margin=”-20px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1″]

Khách hàng không phải nhà thuốc, phòng khám

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -27px 0px” align=”center”]

[gap height=”19px”]

[button text=”ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ NGAY” style=”gloss” size=”large” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”#dang-ky”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Hợp tác chuyên nghiệp” padding=”40px”]

[gap]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

HỢP TÁC CHUYÊN NGHIỆP

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px”]

[row padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”17542″ image_size=”original” depth=”4″ depth_hover=”4″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[accordion title=”PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” auto_open=”true”]

[accordion-item title=”01 Thương hiệu có thị phần số 1 tại Đức về vitamin và khoáng chất – Doppelherz”]

Doppelherz ngày càng phát triển và không ngừng hoàn thiện. Từ những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ tim mạch, tăng cường sinh lực, nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng chăm sóc toàn diện sức khỏe cho cả gia đình đã ra đời như A-Z Depot, Collagen Max, Kinder Optima…

[/accordion-item]
[accordion-item title=”02 Sản phẩm đa dạng với hơn 800 SKUs, đáp ứng nhu cầu cho cả gia đình”]

Với phương châm “Tất cả cho trái tim”, năm 2020, Doppelherz phát triển thêm các sản phẩm mới. Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong nhóm các sản phẩm chiết xuất thảo dược, vitamin và khoáng chất cũng như các sản phẩm chứa Omega-3.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”03 Gia tăng uy tín, phát triển kinh doanh bền vững”]

Hiện nay, các sản phẩm của Doppelherz không chỉ có mặt tại Đức và các nước Châu Âu, mà còn được yêu thích bởi khách hàng trên toàn thế giới. Doppelherz trở thành thương hiệu toàn cầu nổi tiếng bởi chất lượng. Là thương hiệu nhiều năm liên tục chiếm thị phần Số 1 về vitamin và khoáng chất tại Đức và châu Âu (Theo Nielsen market track)

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”hệ thống phân phối” bg=”17535″ padding=”40px”]

[gap]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px”]

[devvn_local_stores]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”hệ thống kho vận” padding=”40px”]

[gap]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”19px”]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”17541″ image_radius=”2″]

[ux_text font_size=”1.05″]

Giao hàng theo tuyến bằng xe vận chuyển có chế độ làm mát hiện đại

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”17540″ image_height=”80%” image_radius=”2″]

[ux_text font_size=”1.05″]

Kho làm mát thông minh đạt tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Timeline: Vertical” bg=”17535″ bg_size=”original” padding=”50px”]

[gap height=”19px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap height=”19px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[featured_box img=”17735″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(172, 28, 28)” color=”light”]

Bước 1

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng cam kết hiểu và đồng thuận các điều kiên mở đại lý của Doppelherz Việt Nam

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(172, 28, 28)” color=”light”]

Bước 2

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng cung cấp thông tin trong Biểu mẫu đăng ký

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” padding=”0px 0px 0px 0px” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[featured_box img=”17736″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[featured_box img=”17737″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(172, 28, 28)” color=”light”]

Bước 3

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Nhân viên hỗ trợ phát triển đại lý gọi điện hoặc gặp trực tiếp khách hàng giới thiệu chương trình khách hàng đại lý

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(172, 28, 28)” color=”light”]

Bước 4

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Khách hàng cung cấp thông tin đại lý và có thể đặt đơn hàng đầu tiên

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” margin=”0px 0px 30px 0px” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[featured_box img=”17738″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(172, 28, 28)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Section with box left” bg_color=”rgb(235, 235, 235)” padding=”13px” height=”300px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px0 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[gap height=”60px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”1.2″ text_align=”center”]

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

[/ux_text]
[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”25″ margin=”-15px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]
[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″ depth_hover=”5″]

NHÀ THUỐC

[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”37″]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″ depth_hover=”5″]

ĐẠI LÝ CÁ NHÂN

[ux_image id=”17530″ image_size=”original” width=”37″]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[/col]

[/row]

[/section]
[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[gap]

THÔNG TIN LIÊN HỆ

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]Doppelherz

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]


info@mastertran.vn

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

18001770

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

doppelherz.vn

[/col]

[/row]
[gap]