• Chân thành: Mọi việc xuất phát từ “trái tim trong sáng”, hành động nhiệt tình, sẽ mang lại kết quả tích cực nhiều ý nghĩa.
  • Chính trực:
  •  Giao tiếp thẳng thắn, hành động trung thực, công việc minh bạch.
  • Nói đúng, làm đúng, ngay cả khi không có sự giám sát.
  • Trách nhiệm:
  •  Nói là làm, luôn nỗ lực đến cùng (nỗ lực chủ quan, nỗ lực tác động vào các yếu tố khách quan) để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.
  •  Không đổ lỗi, luôn nhận thức nguyên nhân của mọi vấn đề 100% ở chính bản thân mình, sẵn sàng nhận lỗi và chịu trách nhiệm.
  • Hòa đồng: Con người Thái Hưng được đòi hỏi phải ý thức cao về vai trò nhiệm vụ của từng vị trí – từng cấp nhân sự, bên cạnh đó cũng được khuyến nghị sự hòa đồng theo tinh thần “tướng sĩ một lòng, chén rượu cùng chia”.
  • Cân bằng: Luôn giữ trạng thái cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, tái tạo năng lượng cho bộ não và cơ thể để đạt trạng thái tốt nhất trong công việc
  • “Người hiểu biết công nghệ”: Là thành viên trong công ty công nghệ, chắc hắn mỗi các nhân đều có sự yêu mến công nghệ, qua công việc hằng ngày đã cung cấp thêm có mọi người thêm những hiểu biết và trải nghiệm thú vị về các sản phẩm công nghệ của công ty và các các sản phẩm nối tiếng trên thế giới.