Thông tin phản hồi (tiếng Anh: feedback) là thao tác hoàn ngược lại đầu ra (kết quả) đến đầu vào (nguyên nhân) của một hệ, là một thuật ngữ trong điều khiển học được tìm ra từ tính bất biến và tính đa dạng của sinh vật. Feedback là nguyên lý cơ bản để giải thích hoạt động của hệ thống, không những được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ điện tử, giúp cải thiện đặc tính của máy khuếch đạimạch phát dao động và mạch tính toánmạch điều khiển xe ô tô mà còn được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khísinh họckinh tế… Từ trái nghĩa của feedback là feedforward.